MH-protokoll på testade Golden Leafs hundar

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Willow, Joke

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Mach, Cayenne

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Fling, Nizza, Vienna, Boytoy, Hotlips, Inka, Indian


Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.

1b. KONTAKT
Samarbete

Boytoy

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Cayenne

Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.

Mach, Vienna, Willow, Hotlips, Joke

Följer med hela sträckan, neutral.

Fling, Nizza, Inka, Indian


Följer med villigt. Engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bit försök.Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren

Mach, Nizza, Boytoy, Indian, Joke, Cayenne

Accepterar. Är neutral.

Fling, Vienna, Willow, Hotlips, Inka


Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Cayenne

Leker ej.

Willow, Joke

Leker ej men visar intresse.

Boytoy

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Fling, Nizza, Hotlips, Inka, Indian


Leker aktivt, startar snabbt.

Mach, Vienna


Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b. LEK 1
Gripande

Willow, Joke, Cayenne

Griper ej.Griper ej, nosar på föremålet.

Fling, Mach, Boytoy, Indian

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Nizza, Vienna, Hotlips, Inka

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

2c. LEK 1
Dragkamp

Willow, Inka, Joke, Cayenne

Biter ej.

Nizza, Boytoy

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Fling, Vienna, Hotlips, Indian


Biter - drar emot, släpper, tar om.

Mach

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.

3a. JAKT 1
Förföljande

Mach, Vienna, Willow, Inka, Cayenne

Startar ej.

Hotlips, Joke


Startar men avbryter.

Indian

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Fling, Nizza, Boytoy

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3a. JAKT 2
Förföljande

Mach, Vienna, Willow, Inka

Startar ej.

Joke, Cayenne

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Fling, Nizza, Boytoy, Hotlips, Indian

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT 1
Gripande

Mach, Nizza, Vienna, Willow, Hotlips, Inka, Joke, Cayenne

Nonchalerar bytet /springer ej fram.

Fling, Indian

Griper ej, nosar på föremålet.

Boytoy


1:a. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

2:a. Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.

3b. JAKT 2
Gripande

Mach, Nizza, Vienna, Willow, Inka, Joke, Cayenne

Nonchalerar bytet /springer ej fram.

Fling

Griper ej, nosar på föremålet.

Boytoy, Hotlips, Indian


1:a. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

2:a. Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Fling, Nizza, Joke

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Mach, Willow, Boytoy, Indian, Cayenne

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Vienna, Hotlips, Inka


Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST. LEK
Intresse

Vienna, Inka


Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Fling, Nizza, Willow, Hotlips, Joke, Cayenne

Kontroll, avbrott kan förekommer.

Mach, Boytoy, Indian

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Fling, Nizza, Mach, Vienna, Willow, Boytoy, Hotlips, Inka, Indian, Joke, Cayenne

Inga skall eller morrningar.Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Nizza, Mach, Vienna, Willow, Boytoy, Hotlips, Inka, Joke, Cayenne

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Fling


Går fram när figuranten ger sig till känna

Indian


Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d. AVST.LEK
Leklust

Nizza, Mach, Vienna, Willow, Boytoy, Hotlips, Inka, Joke, Cayenne

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Fling


Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Indian


Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e. AVST. LEK
Samarbete

Nizza, Mach, Vienna, Willow, Boytoy, Hotlips, Inka, Joke, Cayenne

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Indian


Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Fling


Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Fling, Mach, Hotlips, Cayenne

Hukar sig och stannar.

Vienna, Inka, Joke

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Nizza, Willow, Boytoy, Indian

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Fling, Mach, Vienna, Boytoy, Hotlips, Inka, Joke, Cayenne

Visar inga hot-beteenden.

Nizza, Willow, Indian

Visar enstaka hot-beteenden.Visar flera hotbe-teende under längre tid.

Visar flera hotbe-teenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Mach, Inka

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.

Fling, Nizza, Vienna, Willow, Boytoy, Indian, Joke

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Cayenne


Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Hotlips


Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Fling, Nizza, Vienna, Willow, Boytoy, Hotlips, Inka, Joke, Cayenne

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.

Mach

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Indian

Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Fling, Nizza, Vienna, Boytoy, Inka, Joke, Cayenne

Inget intresse för overallen.

Willow

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Mach, Indian


Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Mach, Willow, Indian

Stannar, kort stopp.

Fling, Nizza


Hukar sig och stannar.

Vienna

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Hotlips, Inka, Joke


Flyr högst 5 meter.

Boytoy

Flyr mer än 5 meter.


7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Mach

Går inte fram

Fling, Nizza, Vienna, Willow, Boytoy, Inka

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Hotlips, Joke, Cayenne


Går fram till skramlet när föraren står bredvid.Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Indian


Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Fling, Nizza, Vienna, Willow, Hotlips, Indian, Joke, Cayenne

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Boytoy, Inka

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Mach

Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Fling, Mach, Nizza, Vienna, Willow, Boytoy, Hotlips, Inka, Joke, Cayenne

Inget intresse för ljudkällan.

Indian

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Fling, Hotlips, Joke, Cayenne


Visar inga hotbeteende

Mach, Vienna, Boytoy

Visar enstaka hotbeteende

Nizza, Willow, Inka, Indian

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Visar flera hotbeteende och någon attack.

Visar flera hotbeteende och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Boytoy

Tittar till mot spökena då och då.

Mach, Hotlips, Indian, Cayenne

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott

Fling, Inka, Joke

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Nizza, Vienna, Willow


Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Fling

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering.

Nizza, Vienna, Cayenne

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Mach, Willow, Boytoy, Hotlips, Inka, Indian, Joke

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Fling, Mach, Nizza, Willow, Boytoy, Inka, Indian, Joke, Cayenne

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Vienna


Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Hotlips


Går fram till spöket utan hjälp.

8e. SPÖKEN
Kontakt

Nizza, Willow, Joke

Avvisar eller undviker kontakt-försök.

Mach, Boytoy, Cayenne


Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Indian

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Fling, Vienna, Hotlips, Inka


Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Nizza, Cayenne

Leker ej.

Fling, Willow, Joke

Leker ej men visar intresse.

Mach, Boytoy, Inka

Leker-startar långsamt men blir aktiv.

Hotlips, Indian

Leker aktivt, startar snabbt.

Vienna


Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK2
Gripande

Fling, Nizza, Willow, Cayenne

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Boytoy, Inka, Indian

Griper försiktigt eller nyper i föremål.

Mach, Vienna, Hotlips, Joke

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

10. SKOTT

Hotlips, Inka, Indian

Visar ingen be-
rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Fling, Mach, Vienna, Willow, Joke, Cayenne


Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Boytoy

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Nizza =

föraren avstår


Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott.