Papillon är, generellt sett, en mycket frisk och sund ras. I England fanns en hund kallad Fred som, senast jag hörde talas om honom, var 27 år. Marie Antoinettes Papillon, Coco, bodde med henne i cellen innan hon blev guillotinerad, flyttade sedan till hennes kusin och blev 22 år gammal. Man bör räkna med att ha sin Papillon i åtminstone 15 år. Veterinärkostnader brukar stanna vid vaccinationer och hälsoundersökningar. Sköter man inte tänderna så bör man också kosta på rengöring av dessa då och då.

Alla avelshundar kontrolleras avseende Patella Luxation och PRA.

Patella Luxation
betyder att hunden har lösa och/eller grunda knän som då kan bli instabila. Detta kontrolleras av en godkänd veterinär palpatoriskt efter 12 månader ålder.
Papillon-Ringen har i mer än 40 år listat friska knän. Från och med januari 2005 publicerar SKK knäledsresultat som kontrollerats av godkända veterinärer. Många svenska uppfödare bedömer inte längre PL som ett stort problem i rasen. Målsättning spelar naturligtvis, även här, en roll.

PRA = Progressiv Retinal Atrofi
I slutet av 1991 upptäcktes några fall av PRA på papillon. De flesta fallen hittas vid spegling inte förrän mellan 3,5 - 5 års ålder. Detta är förmodligen anledningen till att denna sjukdom inte har upptäckts långt tidigare. Eftersom papillon är en så smart hund har den hunnit anpassa sig vid detta sena och långsamma förlopp. Den utvecklar andra sinnen i takt med att synen försämras. När Papillon-Ringen resolut tog tag i detta problem 1992 var läget förtvivlat. Merparten av våra läckraste stjärnor var, om inte sjuka, så anlagsbärare, d v s uteslöts från avel. Den breda och höga kvaliteten sjönk och variationen blev stor vilket emellertid förmodligen har varit till nytta sett ur hälsosynpunkt. Rasens inavelsgrad har också sjunkit. De senaste fem åren har mindre än 1% papillon konstaterats ha PRA och vi ser många vackra och trevliga individer igen.


Progressiv Retinal Atrofi innebär att blodkärlen i bakre delen av ögat, ögonbotten, långsamt förtvinar varefter hunden ser allt sämre. Detta märks först i skymning då hunden kan bli osäker eller kanske t o m krocka med föremål. Så länge hörsel och näsa fungerar som de ska anpassar sig hunden ofta väl till sin sämre syn eftersom synförsämringen sker så långsamt. Min egen PRA-hund blev 15 år och han var en glad och självsäker hund. När hörseln blev dålig, när han blev 12, 13 år märkte jag den största försämringen men även det löste han så småningom eftersom han var en klok och anpassningsbar individ. Det finns hundar med PL och t.o.m. PRA som framgångsrikt tävlat i Agility. Så länge hunden är någorlunda ung har den i regel inga problem med sin sjukdom. Mycket få papillon har före tre år klassats som PRA vid spegling vilket innebär att den form av PRA de har är sen och utvecklas långsamt, vardagshunden hinner anpassa sig väl. En 15 år gammal PRA-papillon i Danmark hade bevisligen synrester kvar. PRA gör inte ont.

PRA är ett internationellt problem som upptäcktes först i Sverige. Sverige, Danmark och Norge har kommit längst i kontrollen av denna sjukdom i Sverige måste alla hundar i avel ögonspeglas av en specialist inom 12 månader inför en parning. SKK sköter kontrollen och publicerar alla resultat på sin hemsida.

Alla PRA-sjuka hundar och kända anlagsbärare utesluts ur avel. Känd bärare är den hund som antingen har en sjuk förälder eller som har lämnat PRA till en tidigare avkomma. PRA är en recessiv sjukdom vilket betyder att båda föräldrarna måste bära anlaget för att en valp ska bli sjuk. En anlagsbärare är frisk själv. Detta betyder också att ingen papillon kan garanteras vara fri från ett anlag.

Detta gör uppfödarens arbete svårt eftersom sjukdomen oftast utvecklas så sent på papillon. Genom ERG (ElectroRetinoGram) kan en hund vid 18 månaders ålder garanteras frisk från PRA, mot anlag är detta ingen garanti.

Mycket är fortfarande chansningar, kom ihåg:
- Ingen papillon utan ERG under 5 års ålder kan garanteras vara frisk även om de som undersöks regelbundet och senare konstateras ha sjukdomen numera oftast blir misstänkta vid ca 3,5 års ålder.
- Ingen papillon kan garanteras vara fri från ett anlag

Detta gäller ALLA blodslinjer över hela världen. De bäst kartlagda finns i Sverige och bedömning av hur farliga dessa är kan man göra efter en titt på SKKs hemsida.

Hittills har 3 Papillon, 2%, från Golden Leafs Kennel konstaterats ha Patella Luxation. 2 av dessa är undan samma tik med olika fäder- ingen av hennes avkommor går vidare i avel.

Även 3 fall har konstaterats av PRA. Två är syskon e: PRA-hund födda 1988 GL Liza (2 cert), bror till toppvinnande GL Limerick och senast hans son GL Tesoro (2 Agility cert) född 1992 när problemet först uppmärksammades.